Cty CP Thương Mại Tổng Hợp Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Địa điểm: 47 Ba Cu, Phường 1, TP. Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu

Qui mô công ty: 600 Loại hình hoạt động: Cổ phần

Giới thiệu về công ty

- Công ty Getraco là công ty trực thuộc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Chuyên về dịch vụ dầu khí, xây dựng và xuất khẩu lao động.

Thông điệp từ Cty CP Thương Mại Tổng Hợp Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

* Uy tín, chất lượng, hiệu quả.