Cty CP Nguồn Nhân Lực Và Phát Triển Kinh Tế Hợp Tác

Cty CP Nguồn Nhân Lực Và Phát Triển Kinh Tế Hợp Tác

Địa điểm: Số 4B6 Hà Huy Giáp, KP3A, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Hồ Chí Minh

Qui mô công ty: 500 Loại hình hoạt động: Cổ phần

Giới thiệu về công ty

- Công ty (Labcoop.,jsc) là Doanh nghiệp được Bộ Lao động Thương binh và xã hội cấp giấy phép số: 405/LĐTBXH-GP ngày 01/11/2013 hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.