Cty CP Huấn Luyện Và Kiểm Định Kỹ Thuật An Toàn TP

Địa điểm: 12 Đường 40, Phường Hiệp Bình Chánh, Hồ Chí Minh

Loại hình hoạt động: Cổ phần

Giới thiệu về công ty

- Công ty Cổ phần Huấn luyện và Kiểm định kỹ thuật an toàn TP là đơn vị có chức năng kiểm tra, tư vấn kiểm định các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.