Công Ty Cổ Phần Gạch Men V.T.C

Công Ty Cổ Phần Gạch Men V.T.C

Địa điểm: Lô 9 KCN Gò Dầu, Phước Thái, Huyện Long Thành, Đồng Nai

Loại hình hoạt động: Cổ phần

Việc làm đang đăng tuyển (22)

Vị trí / Chức danh Nơi làm việc Mức lương Ngày đăng
Tài xế xe nâng Đồng Nai Thỏa thuận 02-11-2017
Nhân viên giám sát kho bãi Đồng Nai Thỏa thuận 02-11-2017
Nhân viên kiểm tra chất lượng Đồng Nai Thỏa thuận 02-11-2017
Nhân viên phòng kỹ thuật Đồng Nai Thỏa thuận 02-11-2017
Nhân viên kế toán, kế toán bán hàng, thống kê Đồng Nai Thỏa thuận 02-11-2017
Nhân viên phòng thu mua Đồng Nai Thỏa thuận 02-11-2017
Nhân viên tiếp tân Đồng Nai Thỏa thuận 02-11-2017
Nhân viên phòng kế hoạch, xuất nhập khẩu Đồng Nai Thỏa thuận 02-11-2017
Nhân viên phiên dịch tiếng Hoa Đồng Nai Thỏa thuận 02-11-2017
Nhân viên bảo trì xe nâng, xe xúc Đồng Nai Thỏa thuận 02-11-2017
Nhân viên bảo trì điện lạnh Đồng Nai Thỏa thuận 02-11-2017
Nhân viên bảo trì Đồng Nai Thỏa thuận 02-11-2017
Phụ kho vật tư, thành phẩm Đồng Nai Thỏa thuận 02-11-2017
Chuyên viên môi trường Đồng Nai Thỏa thuận 02-11-2017
Chuyên viên phòng nghiên cứu phát triển Đồng Nai Thỏa thuận 02-11-2017
Chuyên viên thiết kế Đồng Nai Thỏa thuận 02-11-2017
Kỹ sư bảo trì cơ khí Đồng Nai Thỏa thuận 02-11-2017
Kỹ sư bảo trì điện công nghiệp Đồng Nai Thỏa thuận 02-11-2017
Quản lý đóng gói Đồng Nai Thỏa thuận 02-11-2017
Quản lý mài cạnh Đồng Nai Thỏa thuận 02-11-2017
Quản lý thiết bị, cơ khí Đồng Nai Thỏa thuận 02-11-2017
Quản lý lò nung Đồng Nai Thỏa thuận 02-11-2017

Giới thiệu về công ty

- Công Ty Cổ Phần Gạch Men V.T.C: Lô 9 KCN Gò Dầu, Phước Thái, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai.