Cty CP Dịch Vụ Công Nghệ Sài Gòn

Cty CP Dịch Vụ Công Nghệ Sài Gòn

Địa điểm: 224 Nguyễn Thị Kiểu (HT37), Phường Hiệp Thành, Quận 12, Hồ Chí Minh

Loại hình hoạt động: Cổ phần

Giới thiệu về công ty

- Công ty (SGC) chuyên cung cấp các dịch vụ khoa học kỹ thuật, dịch vụ đo kiểm môi trường trong lĩnh vực an toàn sức khỏe môi trường cho các ngành công nghiệp.