Cty CP Đầu Tư Và Giải Pháp Sáng Tạo Toàn Cầu Gis

Địa điểm: 23 Bàu Cát 6, Phường 14, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

Qui mô công ty: 10-15 Loại hình hoạt động: Cổ phần

Giới thiệu về công ty

- Cty CP Đầu Tư Và Giải Pháp Sáng Tạo Toàn Cầu Gis: Trong sự phát triển của xã hội, sự đổi mới của nền giáo dục và xu thế hội nhập Toàn cầu. Đầu tư phát triển trí tuệ, xây dựng tương lai cho mỗi con em luôn là sự ưu tiên hàng đầu của mỗi gia đình.

- Tuy nhiên, bất kì phụ huynh nào cũng băn khoăn, lo lắng chọn giải pháp và phương pháp tối ưu nhất, hiệu quả nhất để phát triển đúng hướng cho con em mình.