Cty Cổ Phần Tư Vấn Và Đào Tạo Nhân Sự Chủ Chốt

Cty Cổ Phần Tư Vấn Và Đào Tạo Nhân Sự Chủ Chốt

Địa điểm: Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội

Loại hình hoạt động: Cổ phần

Giới thiệu về công ty

- Cty Cổ Phần Tư Vấn Và Đào Tạo Nhân Sự Chủ Chốt: Chuyên đào tạo và cung ứng nhân sự cho ngân hàng.