Công Ty TNHH Vận Tải Biển Và Giao Nhận Vestal

Địa điểm: Lầu 4, 24 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

Qui mô công ty: 50 Loại hình hoạt động: Trách nhiệm hữu hạn

Giới thiệu về công ty

- Vestal Shipping & Logistics Co., Ltd: Lầu 4, 24 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TPHCM.