Công Ty TNHH Tư Vấn TC Weshare Việt Nam - Vĩnh Phúc

Địa điểm: Khu đô thị Chùa Hà Tiên, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

Qui mô công ty: 100 - 1000 người Loại hình hoạt động: Trách nhiệm hữu hạn

Hiện tại, đơn vị không có tuyển dụng nào, hoặc tuyển dụng đã hết hạn, vui lòng quay lại sau, cảm ơn.

Giới thiệu về công ty

- Công Ty TNHH Tư Vấn TC Weshare Việt Nam - Vĩnh Phúc: Khu đô thị Chùa Hà Tiên, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc.