Công Ty TNHH TM Và DV Hàng Hóa AOL

Địa điểm: Tòa nhà Thành Phát 1, Số 572 Lê Quang Định, Phường 1, Q.Gò Vấp, Hồ Chí Minh

Qui mô công ty: 10-20 Loại hình hoạt động: Trách nhiệm hữu hạn

Giới thiệu về công ty

- Công Ty TNHH TM Và DV Hàng Hóa AOL: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải (ngành chính).

- Kinh doanh trong lĩnh vực giao nhận vận tải quốc tế.

- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ.