Công Ty TNHH Quang Anh Chu

Địa điểm: Số 17, Ngõ 19, Phố Trần Quang Diệu, Đống Đa, Hà Nội

Qui mô công ty: 100 Loại hình hoạt động: Trách nhiệm hữu hạn

Giới thiệu về công ty

- Công Ty TNHH Quang Anh Chu: Số 17, ngõ 19, phố Trần Quang Diệu, Đống Đa, Hà Nội.