Công Ty TNHH NXK Hoàng Long

Địa điểm: 1138, TL 10, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh

Loại hình hoạt động: Trách nhiệm hữu hạn

Giới thiệu về công ty

- Công Ty TNHH NXK Hoàng Long: 1138, TL 10, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, TPHCM.