Công Ty TNHH Nhơn Mỹ

Địa điểm: 1448 Đường 3 tháng 2, Phường 2, Quận 11, Hồ Chí Minh

Qui mô công ty: 20-50Loại hình hoạt động: Trách nhiệm hữu hạn

Giới thiệu về công ty

- Công Ty TNHH Nhơn Mỹ: Quản trị website, bán hàng online.