Công Ty TNHH Mỹ Phẩm Ba Lê

Địa điểm: 33 Vũ Phương Đề, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Hồ Chí Minh

Qui mô công ty: 5 người Loại hình hoạt động: Trách nhiệm hữu hạn

Giới thiệu về công ty

- Công Ty TNHH Mỹ Phẩm Ba Lê: Công ty buôn bán mỹ phẩm.