Công Ty TNHH MTV Asahi Tec VN

Địa điểm: 649 Kim Mã, Hà Nội

Loại hình hoạt động: 100% vốn nước ngoài

Giới thiệu về công ty

- Công ty Asahitec là công ty 100% vốn Nhật Bản, chuyên về tư vấn, hỗ trợ nhân lực cho doanh nghiệp Nhật Bản. - Công ty Asahitec đã tư vấn giới thiệu thành công nhiều ứng viên có được việc làm phù hợp tại các công ty Nhật Bản.