Công Ty TNHH Kim Wintek

Địa điểm: TPHCM, Hồ Chí Minh

Qui mô công ty: 30 Loại hình hoạt động: Trách nhiệm hữu hạn

Giới thiệu về công ty

- Công Ty TNHH Kim Wintek: Công ty hoạt động bên lĩnh vực linh kiện điện tử.