Công Ty TNHH Hoàng Trang

Địa điểm: 163 Đường số 45, Phường Tân Quy, Quận 7, Hồ Chí Minh

Qui mô công ty: 02 Loại hình hoạt động: Trách nhiệm hữu hạn

Giới thiệu về công ty

- Công Ty TNHH Hoàng Trang: Thành lập năm 2010, mua bán tủ điện trung thế, lắp đặt hệ thống điện, ...