Công Ty TNHH Hoa Tây Nguyên

Địa điểm: Xã Tu Tra, Huyện Đơn Dương, Lâm Đồng

Qui mô công ty: 50-100 Loại hình hoạt động: Trách nhiệm hữu hạn

Giới thiệu về công ty

- Công Ty TNHH Hoa Tây Nguyên: Xuất nhập khẩu củ hoa ly và buôn bán hoa ly cắt cành.

Thông điệp từ Công Ty TNHH Hoa Tây Nguyên

Ưu tiên các ứng viên gọi điện trực tiếp để ứng tuyển

Số điện thoại 0913100372