Công Ty TNHH Giấy Lee & Man Việt Nam

Địa điểm: Cụm CNTT Phú Hữu A - GĐ 1, TT. Mái Dầm, H. Châu Thành, Hậu Giang

Loại hình hoạt động: Trách nhiệm hữu hạn

Giới thiệu về công ty

- Công Ty TNHH Giấy Lee & Man Việt Nam chuyên sản xuất, kinh doanh giấy cứng bao bì cao cấp với sản lượng 420.000 tấn/năm.