Công Ty TNHH Esuhai

Địa điểm: 40/12 Ấp Bắc, Phường 13, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

Loại hình hoạt động: Trách nhiệm hữu hạn

Giới thiệu về công ty

- Công Ty TNHH Esuhai: Đào tạo nguồn nhân lực.