Công Ty TNHH Điện Tử ASTI Hà Nội

Địa điểm: Lô 37, KCN Quang Minh, TT. Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội

Qui mô công ty: 1170 Loại hình hoạt động: 100% vốn nước ngoài

Giới thiệu về công ty

- Công Ty TNHH Điện Tử ASTI Hà Nội: Công Ty Nhật Bản có 100% vốn đầu tư nước ngoài. Công ty chuyên gia công bản mạch điện tử và lắp ráp cụm dây dẫn điện xe máy.