Công Ty TNHH Đại Bắc - Miền Nam

Địa điểm: 133/5 Hòa Hưng, Phường 12, Quận 10, Hồ Chí Minh

Loại hình hoạt động: Trách nhiệm hữu hạn

Giới thiệu về công ty

- Công Ty TNHH Đại Bắc - Miền Nam: 133/5 Hòa Hưng, Phường 12, Quận 10, TPHCM.