Công Ty TNHH Công Nghiệp Bellinturf

Địa điểm: KCN Long Giang, Tân Lập 1, Tân Phước, Tiền Giang

Qui mô công ty: 1000 Loại hình hoạt động: 100% vốn nước ngoài

Giới thiệu về công ty

- Công Ty TNHH Công Nghiệp Bellinturf (VN): Với 100% vốn đầu tư nước ngoài chuyên sản xuất thảm cỏ nhân tạo.