Công Ty TNHH Bong San P And T

Địa điểm: Số 71 Đường Ngô Quyền, Phường Máy Chai, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng

Qui mô công ty: 20-99 Loại hình hoạt động: 100% vốn nước ngoài

Giới thiệu về công ty

- Công Ty TNHH Bong San P&T - với 100% vốn nước ngoài chuyên cung cấp các mặt hàng phục vụ quá trình sản xuất của công ty LGĐ tại Hàn Quốc cũng như Việt Nam; đồng thời công ty xuất khẩu nguyên liệu sang công ty tập đoàn tại Hàn Quốc.