Công Ty TNHH Apro World

Địa điểm: TP.Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh

Qui mô công ty: 40 Loại hình hoạt động: Trách nhiệm hữu hạn

Giới thiệu về công ty

- Công Ty TNHH Apro World: Công ty vốn đầu tư nước ngoài. Thiết kế, quảng trị mạng.