Công Ty TNHH 71

Địa điểm: 22 Vân Đồn, P. Phước Hòa, TP. Nha Trang, Khánh Hòa

Giới thiệu về công ty

- Công Ty TNHH 71: 22 Vân Đồn, P. Phước Hòa, TP. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa.