Công Ty Thiên Đạt

Địa điểm: 17 Đường Mỹ Đình, Hà Nội

Qui mô công ty: 20 Loại hình hoạt động: Trách nhiệm hữu hạn

Giới thiệu về công ty

- Công ty thành hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu lao động, đã có nhiều kinh nghiệm xuất khẩu lao động sang các thị trường Đài Nam, Đài Bắc, Đài Trung và thị trường Nhật Bản, Trung Quốc.