Công Ty Tập Đoàn BellSystem24 - Hoa Sao

Địa điểm: 18 Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

Qui mô công ty: 4000 Loại hình hoạt động: Cổ phần

Giới thiệu về công ty

- Công Ty Tập Đoàn BellSystem24 - Hoa Sao: Dịch vụ và sản phẩm mà Bell24-HoaSao đang cung cấp đến khách hàng: Dịch vụ đa ngôn ngữ, chăm sóc khách hàng đa kênh, đào tạo và cung cấp nhân sự chăm sóc khách hàng, telemarketing và telesales, fast contact center, tư vấn xây dựng vận hành chuyển giao call center, giải pháp công nghệ, dịch vụ chăm sóc khách hàng VIP.