Công Ty Phan Nguyễn Giáp

Địa điểm: 76E Đường Phú Thuận, P. Phú Thuận, Quận 7, Hồ Chí Minh

Qui mô công ty: 50 Loại hình hoạt động: Trách nhiệm hữu hạn

Giới thiệu về công ty

- Công Ty Phan Nguyễn Giáp: Cửa hàng buôn bán sản phẩm dinh dưỡng sức khỏe.