Công Ty Phần Mềm Ứng Dụng Hà Nội

Địa điểm: Số 52/203 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

Qui mô công ty: 20 Loại hình hoạt động: Cổ phần

Giới thiệu về công ty

- Công Ty Cổ Phần Phần Mềm Ứng Dụng Hà Nội - được thành lập tháng 04 năm 2004.

- Công ty chuyên về các sản phẩm phần mềm phục vụ cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính và giáo dục.