Công Ty Phần Mềm Innochee

Địa điểm: 343 Phạm Ngũ Lão, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Hồ Chí Minh

Qui mô công ty: 15 Loại hình hoạt động: Trách nhiệm hữu hạn

Giới thiệu về công ty

- Công Ty Phần Mềm Innochee: 343 Phạm Ngũ Lão, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP.HCM.