Công Ty Peter David

Địa điểm: 469 Trần Hưng Đạo, Đà Nẵng

Loại hình hoạt động: Tư nhân

Giới thiệu về công ty

- Công Ty Peter David - Dịch vụ ăn uống.