Công Ty Nhật Bản

Địa điểm: Lầu 6, 49B Hùng Vương, Phường 4, Quận 5, Hồ Chí Minh

Loại hình hoạt động: 100% vốn nước ngoài

Giới thiệu về công ty

- Công Ty Nhật Bản: Công ty tư vấn và phát triển, 100% vốn từ Nhật Bản.