Công Ty CP ĐTPT Victory

Địa điểm: 284/43 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, Hồ Chí Minh

Loại hình hoạt động: Cổ phần

Giới thiệu về công ty

- Công Ty CP ĐTPT Victory: Nhà tiếp thị và phân phối các thương hiệu Dược phẩm, TPCN: Bảo Khí Khang, Báo Khí Nhi, Ích Mẫu Lợi Nhi, Hoàn Nguyên Vị, Tri-Giatimac, Nghệ Peppcumin...