Công Ty CP Dịch Vụ Nhà Sạch

Địa điểm: Số 27 Nguyễn Kim, Phường 12, Quận 5, Hồ Chí Minh

Loại hình hoạt động: Cổ phần

Giới thiệu về công ty

- Công Ty CP Dịch Vụ Nhà Sạch: Số 27 Nguyễn Kim, Phường 12, Quận 5, TPHCM.