Công Ty CP Đầu Tư Và Xây Lắp Đỉnh Việt

Địa điểm: 293 Lê Thanh Nghị, Đà Nẵng

Loại hình hoạt động: Cổ phần

Giới thiệu về công ty

- Công Ty CP Đầu Tư Và Xây Lắp Đỉnh Việt: Công ty thành lập năm 2004, hoạt động nhiều ngành nghề, trong đó ngành chính là xây dựng nhà. - Cty hiện nay đang thi công các công trình ở khu vực Miền Trung-Tây Nguyên thuộc vốn Ngân sách Nhà nước.