Công Ty CP Cáp Điện Thịnh Phát

Công Ty CP Cáp Điện Thịnh Phát

Địa điểm: Số 18 Hoàng Diệu, Phường 12, Quận 4, Hồ Chí Minh

Loại hình hoạt động: Cổ phần

Giới thiệu về công ty

- Công Ty CP Cáp Điện Thịnh Phát: Số 18 Hoàng Diệu, Phường 12, Quận 4, TPHCM.