Công Ty Cổ Phần Sợi Thế Kỉ

Địa điểm: B1 Khu Công Nghiệp Tây Bắc Củ chi, Hồ Chí Minh

Qui mô công ty: 5 00 Loại hình hoạt động: Cổ phần

Giới thiệu về công ty

- Công Ty Cổ Phần Sợi Thế Kỉ: Chuyên sản xuất sợi.