Công Ty PowerGate Software

Địa điểm: Tầng 2, Tòa nhà Trung Yên Plaza, Số 1 Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Qui mô công ty: 100 - 200 Loại hình hoạt động: Cổ phần

Giới thiệu về công ty

PowerGate Software là công ty liên doanh Việt-Mỹ, một trong những công ty hàng đầu trong lĩnh vực phát triển phần mềm và tư vấn tại Việt Nam. Chúng tôi hiện đang tập trung phát triển ở thị trường nước ngoài như Bắc Mỹ, Anh, Úc ...Lãnh đạo của chúng tôi là những người năng động, nhiệt huyết và sáng tạo đang dần xây dựng PowerGate là một trong những công ty phát triển phần mềm thành công nhất tại Việt Nam. Nhân viên của chúng tôi có cơ hội tham gia vào các dự án phát triển phần mềm chuyên nghiệp với khách hàng quốc tế ở Bắc Mỹ, Anh, Úc ...   

Website: www.powergatesoftware.com