Công Ty Cổ Phần Ollin

Công Ty Cổ Phần Ollin

Địa điểm: 30/4 Ngô Thời Nhiệm, Phường 7, Quận 3, Hồ Chí Minh

Loại hình hoạt động: Cổ phần

Giới thiệu về công ty

- Công Ty CP Ollin: Hoạt động trong lĩnh vực Dược phẩm.