Công Ty Cổ Phần Hòa Phát

Địa điểm: Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Qui mô công ty: 10-50 Loại hình hoạt động: Cổ phần

Giới thiệu về công ty

- Công Ty Cổ Phần Hòa Phát: Thương mại xuất nhập khẩu hàng nông sản.