Công Ty Cổ Phần Giáo Dục The English

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục The English

Địa điểm: 285/44 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 12, Quận 10 , Hồ Chí Minh

Qui mô công ty: 20 - 99 người Loại hình hoạt động: Cổ phần

Hiện tại, đơn vị không có tuyển dụng nào, hoặc tuyển dụng đã hết hạn, vui lòng quay lại sau, cảm ơn.

Giới thiệu về công ty

- THE ENGLISH is an English School which focuses on Adult Programs. We aim to help our students to be able to use Real English which can be used in both real life situations and academic purposes (studying abroad, getting certificate).

- We are building a different culture working environment where can bring to all our members the feeling of second home.