Công Ty Cổ Phần Fraternal Association

Địa điểm: Ngã Tư - Hồ Nghinh, Võ Văn Kiệt, Đà Nẵng

Loại hình hoạt động: Cổ phần

Giới thiệu về công ty

- Công Ty Cổ Phần Fraternal Association: Nhà hàng ăn uống.