Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Ginex

Địa điểm: 22/275 Trần Nguyên Hãn, Lê Chân, Hải Phòng

Loại hình hoạt động: Cổ phần

Giới thiệu về công ty

- Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Ginex: Công ty tư vấn tuyển dụng hang đầu Việt Nam.