Công Ty CN Á Châu

Địa điểm: S39-1 Hùng Vương 2, Quận 7, Hồ Chí Minh

Loại hình hoạt động: Cổ phần

Giới thiệu về công ty

- Công Ty CN Á Châu: Hoạt động trong lĩnh vực xây lắp.