Công Ty Bảo Hiểm BSH Đông Đô

Địa điểm: Hà Nội, Hà Nội

Loại hình hoạt động: Cổ phần

Giới thiệu về công ty

- Công ty Bảo hiểm BSH Đông Đô - Thành viên của Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội (BSH) là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ, tái bảo hiểm và đầu tư tài chính; Cổ đông sáng lập là Ngân hàng SHB; Tập đoàn T&T...