Chi Nhánh Công Ty TNHH VTQT ITI

Địa điểm: Tòa nhà Thành Đạt 1, Số 3 Lê Thánh Tông, Ngô Quyền, Hải Phòng

Loại hình hoạt động: Nhà nước

Giới thiệu về công ty

- Chi Nhánh Công Ty TNHH VTQT ITI: Là công ty hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ, giao nhân, vận chuyển quốc tế.