Career Vision Corporation

Địa điểm: 1/1 Hoàng Việt, P.4, Q.Tân Bình, Hồ Chí Minh

Loại hình hoạt động: Cổ phần

Giới thiệu về công ty

- Career Vision Corporation: Cung cấp nguồn nhân lực.