Book Cafe

Địa điểm: 40 Tân Lập, Quận 9, Hồ Chí Minh

Qui mô công ty: 20 Loại hình hoạt động: Tư nhân

Giới thiệu về công ty

- Book Cafe: Cafe cơm trưa văn phòng lịch sự.