Best Status Net - Best Status For WhatsApp

Best Status Net - Best Status For WhatsApp

Địa điểm: Tổ 6, Mê Linh, Hà Nội

Qui mô công ty: 29 người Loại hình hoạt động: Cổ phần

Việc làm đang đăng tuyển (1)

Vị trí / Chức danh Nơi làm việc Mức lương Ngày đăng
Nhân viên content website Hà Nội Từ 7 đến 12 triệu 07-04-2022

Giới thiệu về công ty

- Best Status Net - Best Status For WhatsApp by Mr. Ching Jang Jung.

- Website: https://beststatus.net.

- Address: Tổ 6, Mê Linh, Hà Nội 100000.

- Mail: beststatusnet@gmail.com.

- Phone: 0878.233.457.

#beststatusnet #beststatus #whatsapp #wallpapers #birthday #status #captions #quotes